манипулация

манипулация
манипула̀ци|я <-и>
същ ж manipolaziòne f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • манипулация — същ. действие, операция, акция, манипулиране същ. опериране, работа, изпълнение, задвижване, начин на управление …   Български синонимен речник

  • действие — същ. движение, акция, операция, работа, дело, акт, постъпка, поведение същ. въздействие, влияние, отражение същ. резултат, ефект, последица същ. дейност, деятелност същ. деяние същ. изпълнение, приложение …   Български синонимен речник

  • задвижване — същ. действие, операция, опериране, манипулация, работа, изпълнение, начин на управление …   Български синонимен речник

  • изпълнение — същ. реализиране, реализация, осъществяване същ. резултат, съблюдение, спазване същ. действие, операция, опериране, манипулация, работа, задвижване, начин на управление същ. приложение същ. изплащане, ликвидиране същ. изп …   Български синонимен речник

  • маневра — същ. хитрост, ловкост, сръчност същ. манипулация, машинация, завой, игра същ. недобросъвестност, непочтеност, извъртане същ. престрояване, придвижване същ. ход същ. стрелка, отклонение …   Български синонимен речник

  • начин на управление — словосъч. действие, операция, опериране, манипулация, работа, изпълнение, задвижване …   Български синонимен речник

  • операция — същ. действие, акция, предприятие, работа, сделка същ. ампутация, отрязване същ. опериране, манипулация, изпълнение, задвижване, начин на управление …   Български синонимен речник

  • опериране — същ. действие, операция, манипулация, работа, изпълнение, задвижване, начин на управление …   Български синонимен речник

  • работа — същ. труд, дейност същ. занимание, занятие, поминък, професия, служба, длъжност, функция същ. операция, афера същ. творчество, дело, произведение, продукт, изделие същ. задача, упражнение, задание, мисия същ. действие, оп …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”